БИОЛИНКС ООД е частно търговско дружество, специализирано в събирането, транспортирането и предаването за обезвреждане на опасни, промишлени, медицински и биологични отпадъци. Наши клиенти могат да бъдат всички физически и юридически лица – предприятия, фирми, болници, поликлиники, лекарски и зъболекарски кабинети, лаборатории, ветеринарни кабинети, изобщо всички генератори на медицински и биологични отпадъци в страната. Дружеството има за цел да предложи на клиентите си комплексно, екологосъобразно и законно решение на всеки техен проблем, свързан със:
  • съхранението/складирането/, опаковането, маркирането на промишлени, медицински, биологични отпадъци и на бракувани лекарства;
  • транспортирането /претегляне, товарене, превоз/ на промишлени, медицински, биологични отпадъци и на бракувани лекарства;
  • предаването на генерираните промишлени, медицински и биологични, опасни и неопасни отпадъци на подходящи инсталации за обезвреждане;
  • пълна подготовка на необходимата документация, касаеща изброените по-горе процеси по третиране на промишлени, медицински и биологични отпадъци;
  • правна помощ и пълно експертно обслужване /консултантска дейност/ в полза на нашите клиенти, включително, но не единствено по повод възникнали проблеми от най-разообразен характер, във връзка с управлението на генерираните производствени опасни и неопасни отпадъци.
Решенията, които ние ще Ви предложим, са изцяло съобразени с действащото към момента националано и европейско законодателство, в областта на управлението на опасни, промишлени, медицински и биологични отпадъци. Екипът ни може да Ви съдейства при управлението на всички видове отпадъци, описани по свойства и по кодове в директории: "дейност” и "разрешителни".


БИОЛИНКС ООД е част от групата на:
  • ECOMAX OOD – дружество специализирано в управлението на производствени опасни и неопасни отпадъци и в третирането на рециклируеми отпадъци; виж: www.opasniotpadaci.com and www.ecomax.bg;
  • ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ ООД – дружество, специализирано в търговия с рециклируеми метални и неметални отпадъци;
  • ЕКОНЕКСТ ООД – дружество, специализирано в сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци и в управлението на депа за приемане на битови отпадъци; виж: www.econext.eu.